ACM: Meer duidelijkheid in brouwerijcontracten gewenst

pilsener bier horecabier

Woerden, 7 juni 2013,

KHN ziet aanbevelingen als het begin van een goed functionerende horecabiermarkt en betere brouwerijcontracten

KHN voelt zich gesteund door de aanbevelingen van ACM (voorheen NMa) en beschouwt deze als het begin van een beter functionerende horecabiermarkt. Uit de analyse van de ACM blijkt dat horecaondernemers onder oneigenlijke druk van brouwerijen opereren. Dat biedt KHN de noodzakelijke ruimte om informatie over bierinkoopprijzen en kortingen te delen.

Wetenschappelijk onderzoek door het EIM en de analyse van SEO hebben aangetoond dat de horecabiermarkt op slot zit en niet concurrerend werkt. De conclusies zijn helder: 75% van de cafés is gebonden aan een bierbrouwer. En hoe groter de binding met de brouwer, hoe minder de nettowinst voor de ondernemer. Bovendien stapt slechts 2,4% van de horecaondernemers jaarlijks over. KHN wil een transparante en concurrerende horecabiermarkt. Dat komt het rendement van de ondernemer ten goede en leidt tot een eerlijker bierprijs voor de consument. Daarom heeft KHN de ACM opgeroepen om in te grijpen.

 

Aanbevelingen ACM: Meer transparantie noodzakelijk

De ACM wil echte transparantie op alle verschillende contracten en diensten die brouwerijen aan horecaondernemers leveren zoals bruikleen, huur, restpakketten, inventaris, financiering etc. Bij bruikleen gaat het dan om: transparantie van voorwaarden; mogelijkheden van tussentijdse beëindiging; afschrijving en manier van afschrijven; berekening van de restwaarde en de ACM vindt dat ondernemers de bruikleengoederen tegen realistische restwaarde moeten kunnen overnemen.

De ACM roept de brouwerijen op om het nu nog geheime ‘model overname bruikleengoederen’ openbaar te maken.

Kortom, de ACM zegt nogal wat over het functioneren van de horecabiermarkt!

Kritiek op analyse ACM

KHN heeft ook punten van kritiek op de analyse van de ACM. De ACM zegt weliswaar dat de markt voldoende dynamisch is, maar zegt tegelijkertijd dat 100% van de contracten eenvoudiger en transparanter moet. De ACM refereert in de analyse naar de onderzoeken van EIM en SEO die op initiatief van KHN zijn verricht. KHN heeft geen klacht ingediend en is niet betrokken bij het onderzoek van de ACM. KHN is dan ook van mening dat het beginsel van wederhoor niet is toegepast. Er is ook geen wederhoor gepleegd bij professoren Baarsma en Leeflang, serieuze onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor de eerder genoemde EIM en SEO rapporten. De brouwerijen zijn wél volledig gehoord.

De ACM concludeert dat de concurrentie sinds het Heineken-besluit is toegenomen en dat het marktaandeel van Heineken is gedaald. Er zou stevig worden geconcurreerd om verkooppunten. KHN stelt vast dat deze beweringen op geen enkele manier zijn onderbouwd en kennelijk alleen gestaafd met cijfers die door de brouwers zelf zijn aangeleverd. KHN herkent zich hier niet in. Het EIM onderzoek naar het overstapgedrag laat een heel ander beeld zien.

De ACM komt tot de conclusie dat de overeenkomsten tussen brouwers en horecabedrijven geen mededingingsbeperkend effect hebben. De ACM komt vervolgens gek genoeg wél met aanbevelingen om de onderhandelingspositie van de horecaondernemers te versterken. Hetgeen wel degelijk wijst op een mededingingsprobleem dat klaarblijkelijk moet worden verholpen. Oftewel, de exclusieve afnameverplichtingen die worden opgelegd zijn mededingingsbeperkend en niet in lijn met de groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten. Dit zou reden voor de ACM moeten zijn om de groepsvrijstelling in te trekken of voor het ministerie van Economische Zaken om beleidsregels op te stellen.

De ACM geeft, tot slot, op geen enkele wijze aan hoe haar aanbevelingen gecontroleerd en/of afgedwongen kunnen worden.

 

Conclusie

KHN concludeert op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de analyse van SEO dat de horecabiermarkt sterke verbetering behoeft om goed te functioneren. De ACM erkent dit met de aanbevelingen die zij vandaag openbaar heeft gemaakt.

KHN roept de brouwerijen op om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de ACM. Het is aan de Tweede Kamer, het ministerie van Economische Zaken en de ACM om er op toe te zien dat dat ook echt worden uitgevoerd.

KHN blijft onverminderd energie steken in haar streven naar een beter functionerende biermarkt. Horecaondernemers mogen uiteraard blijven rekenen op de volle ondersteuning van KHN op dit ingewikkelde dossier.

Bron: eerlijkbier.nl

horecabier nieuwsbrief

Onze bierbrief ontvangen?

*Bij het versturen van dit formulier ga je akkoord met onze Privacy Policy

Group 5
Bier in je mailbox!

Onze bierbrief ontvangen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief, blijf op de hoogte en maak kans op een 20 liter fust Horecabier!

Fill 1
whatsAppIcon